Linka orczyka do orczykowych wyciągów narciarskich.

Linka orczyka do orczykowych wyciągów narciarskich.