Rama orczyka teleskopowego

Rama orczyka do orczykowych wyciągów narciarskich.